Route naar de top 2.0

Plan voorstel

In deze reeks “Route naar de top 2.0” willen we plannen presenteren aan Tennis NL. Deze plannen zijn gericht op Internationaal Toptennis. We focussen ons hierbij op de leeftijden 5-18 jaar. Wij vinden dat recreatie tennis en nationaal prestatie tennis onder de privé sector moeten vallen. Toptennis moet “in handen zijn” van de KNLTB. De simpele reden hiervoor is dat de KNLTB als enige financiële middelen heeft om plannen te kunnen financieren. Natuurlijk kunnen in de toekomst ook initiatieven ontstaan waar de KNLTB geen onderdeel van is, echter gaan wij binnen onze plannen er vanuit dat de KNLTB wilt participeren/meedenken in plannen die goed kunnen zijn voor het Nederlandse Toptennis

Selectie

Selectie is naar onze mening essentieel binnen toptennis. In alle leeftijden moeten de kids met de beste skills geselecteerd worden. Deze kids moeten aantoonbaar, meetbaar boven de rest uitsteken. Een zeer strenge selectie moet plaatsvinden gericht op talent, intrinsieke motivatie en omveld/ouders. Een cruciale rol zal hierin weggelegd zijn voor de scouts en specialisten die moeten bepalen wat ‘internationale klasse” is. Wij komen bij de verdere inhoud van onze plannen hier uitgebreid op terug.

Funding/financien

Binnen Toptennis moet de factor geld helemaal worden weggehaald. Als je als bond volledig de kosten overneemt dan heb je controle over het proces. Je kan je eigen parameters bepalen waaraan spelers/ouders moeten voldoen. Binnen onze plannen moet dit mogelijk zijn omdat wij ons maar op een selectief aantal gaan focussen. Alleen geld investeren in absolute top! Als dit geld er niet nu al is, naast de bestaande plannen, zal heel goed gekeken moeten worden waar het geld vandaan te halen is. De nummer 20 van Nederland hoeft naar onze mening (zoals het nu gaat) niet subsidiëring te krijgen van de Nationale tennisbond. Dan ben je je niet bezig aan het houden met internationaal toptennis. Die scheiding is heel duidelijk binnen onze plannen. Geen geld dat nodig is voor Toptennis investeren in Nationaal Prestatie Tennis. Nationaal Prestatie Tennis valt nl. binnen onze plannen (zie afbeelding) onder de privé sector. 

Individuele programma's

Elke speler binnen TOPtennis heeft zijn of haar eigen geïndividualiseerd programma. Natuurlijk moet je spelers verbinden (in bv groepsessies). Maar elke speler is uniek. En vergt zijn/haar eigen aanpak. Zodra een speler/speelster onderdeel is van de afdeling TOPtennis in Nederland wordt hij/zij persoonlijk bekeken in alle facetten. Geen eenheidsworst maar gespecialiseerd individuele aanpak!

Specialisten

Er bestaat in de wereld naar onze mening geen ‘1 fits all’ trainer/coach. Er bestaat geen academy die altijd voor iedere speler optimaal zal werken. Elke trainer/coach heeft zijn eigen expertises en er zullen ook zeker hele goede ‘allround” trainer/coaches bestaan. Om het optimale uit de speler/speelster te halen moet er gewerkt worden met specialisten. Alles wat speler x nodig heeft moet door de beste mensen op elk gebied worden ingevuld. Belangrijk binnen onze plannen is het detecteren van deze specialisten. Ervaring en ‘proven record’ zijn hierbij belangrijk. 

Grote lijnen

In grote lijnen denken wij dus dat we moeten selecteren in Nederland (heel streng anders aan privé sector overlaten). Deze geselecteerde spelers moeten volledig/zo maximaal mogelijk financieel gefund gaan worden. Zo haal je allerlei moeilijkheden uit het proces en kan je ook een topsport attitude van speler en omveld eisen! De selectie en financiën zijn nu geregeld. Individualiseerde programma’s gaan daarna gemaakt worden voor de geselecteerde spelers door specialisten. Velen zullen nu denken leuke woorden maar hoe ziet het nu echt in de praktijk eruit. In de komende posts willen we jullie gedetailleerdere plannen presenteren voor kids binnen TOPtennis (5-18 jaar). Dit was een inleiding. We hopen dat jullie heel veel input gaan geven op de plannen en eventueel ook op deze post. Wij geven alleen de ‘opzet’, wij leren nl heel graag van jullie. Op deze manieren krijgen we ook al een beeld van de specialisten binnen Tennis NL. Samenwerken is krachtig!

Word lid van onze Tennis Community!