Route naar de top 2.0 -5,6 jaar

Selectie Vereniging

5-6 jarigen spelen tennis binnen de vereniging. Wij hebben in onze vorige post al aangegeven dat wij SELECTIE een essentieel onderdeel vinden. Dus ook binnen de vereniging bij de jongste kinderen. Niet homogene groepen binnen een club bij de jongste groepen kan een probleem of een uitdaging zijn. Kids die merken dat andere kids het tennisspelletje veel makkelijker leren is niet goed voor de motivatie. Maar andersom is het net zo naar onze mening. Het kan heel demotiverend werken voor kids, als het kind wordt geremd door anderen als je iets wilt leren. 

Wij vinden dat de homogeniteit van de groepen kids veel hoger in het vaandel moet komen. Wij hebben het idee dat leraren vooral kijken naar aantallen en dat zo hun uurtarief gedekt is. Als de groep “compleet” is dan is de groep in orde.. Uit eigen ervaring hebben wij gemerkt dat ouders best bereid zijn meer te betalen als hun kind dan in een “juiste groep” wordt ingedeeld. 

4-eenheid ; optimalisatie/maximalisatie individu

In het schema hierboven zien we het proces van selectie dat wij als ideaal zien binnen een vereniging. We hebben dit ook jaren geïmplementeerd bij clubs en dit heeft goede resultaten gebracht (clubspelers zonder drive uiteindelijk zelfs NL jeugdkampioenen).

Elke speler heeft een bepaalde aanleg/talent/skills. De mate hiervan is voor iedere trainer zeker in te schatten in boven gemiddeld tot goed. We vinden binnen de 4-eenheid in een club dit de minst belangrijke factor.

Intrinsieke motivatie van het kind is velen malen belangrijker. Dus er kunnen prima kids met minder aanleg in het PRO KIDS traject komen van de vereniging. Kinderen die willen moeten zo veel als mogelijk spelen. Meer tennis is voor iedereen beter binnen Tennis NL.

Ouders/omveld zijn heel belangrijk. Heel belangrijk om hier een goed beeld van te hebben als trainer binnen selectie. Ouders moeten ook bereid zijn het kind te ondersteunen in het meer beoefenen van zijn/haar sport. Een goede inschatting van deze component van de 4-eenheid is een belangrijke taak van de trainer.

De hele wereld draait (helaas) vaak om geld. Zeker ook binnen de  tennissport! Tennis is nu eenmaal een dure sport in vergelijk met andere sporten. De trainer moet in zijn verhaal naar de speler/ouders een goed beeld schetsen over de kosten. Maar vooral daarbinnen niet nalaten om op te noemen wat het ze gaat opleveren. Wij vinden dat de KNLTB, leraren/academies/clubs met een PRO KIDS status moet funden (hierover later meer). Geld kan helaas wel een “breker” zijn in het proces. Niet alleen het gebrek eraan, maar ook dat sommige mensen simpelweg niet zo veel geld aan sport willen uitgeven. Dit issue moet meteen besproken worden en duidelijk zijn bij alle partijen (trainer, club, ouders, speler).

Voor elke speler/speelster kan een trainer dus die 4-eenheid toepassen. Elke keer na dit proces komen er korte termijn doelstellingen uit en lange termijn doelstellingen. Je individualiseert daarmee zelfs al op de vereniging. Dit helpt in het latere proces binnen TOPtennis. Vanuit de doelstellingen komt dus ook nu een trainingsprogramma eruit. Deze gaan we in een volgende post bespreken.

SELECTIE PROCES CLUB X: OPTIMALISATIE VAN HET INDIVIDU

Speler x –> 4-eenheid–> doelstellingen –>training/wedstrijdprogramma

"Pro KIDS" status

Na dit proces van selectie gaan we over op de INHOUD of invulling van de trainingen. Kids gaan nu verder binnen het RECREATIE traject of het PRO KIDS traject

Wij vinden dat er een nieuwe opleiding PRO KIDS moet komen. Leraren en clubs worden BELOOND met een PRO KIDS status. Er komen dus wat ons betreft PRO KIDS clubs en leraren in Nederland!

Beloond hebben wij niet voor niks vet gedrukt. Binnen de huidige PO is dat ons grootste bezwaar. Een systeem van doe je iets niet dan….! Het moet als een beloning voelen voor de leraar door ze een opleiding aan te bieden waar ze in de praktijk echt iets aan hebben. Dus geen 1 daagse online cursus. Het moet status hebben, omvang hebben en praktijkgericht zijn!

Wij zijn ook voorstanders om volledig lescyclussen uit te schrijven. Hoe is het leerproces van een chefkok gegaan? Door iets na te doen van een chefkok en dan uiteindelijk hun eigen draai eraan te geven. Niemand start als Michelin chefkok! Op deze manier kan je ook landelijk een bepaalde standaard garanderen! Iedereen werkt volgens dezelfde basis methodiek. Leraren spreken allemaal dezelfde “tennistaal”. 

We willen de posts niet te lang maken. Daarom gaan we de volgende keer verder over hoe wij de organisatie en inhoud van het PRO KIDS project zien. Geef vooral je mening! Wij leren graag!

Word lid van onze Tennis Community!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *