PETITIE: Teken voor transparantie in de tennissport in Nederland

Vandaag de hele dag naar een steekspel gekeken en geluisterd in de tweede kamer. De macht en de controleurs in debat over het verkrijgen van informatie en deze te koppelen aan de gang van zaken. Wie heeft wat gezegd, wie wist wat en wanneer. Door wie en op basis van wat zijn er besluiten genomen?

Typerend is dat er een zoektocht gaande is waarbij de macht de buitenwereld probeert buiten te sluiten. Vanuit een misplaatste arrogantie beter te weten wat er goed is voor het land…

Deze bestuurderscultuur in combinatie met arrogantie en grenzeloze overschatting van zichzelf zien we helaas vaker, veel te vaak!

Vorige week werd er een enorm belangrijk plan in de Nederlandse tenniswereld voor TOPtennis, gestopt. Op dit plan lijkt geen enkele controle te zijn geweest in de drie jaar van onderzoek. Het onderzoek is niet openbaar, de besluitvorming niet, de doelen buiten “centralisatie” niet. Wie heeft dit eigenlijk bedacht? Wie hebben dit gezien, kritische vragen gesteld en goedgekeurd?

Wie, wat, waar en hoe zat dit TTI 2.0 eigenlijk in elkaar? Het plan is een jammerlijke mislukking. Tijd verloren, ongetwijfeld veel geld uitgegeven (hoeveel , wie weet?) Er zijn vele vragen hoe dit fiasco ooit heeft kunnen gebeuren. Was het bestuur op de hoogte, hebben zij geen vragen gesteld? Hebben zij het driejarige onderzoek wèl gezien? Is er met hun wel gecommuniceerd over het plan?

Met de belangrijkheid en impact van dit plan met alle mist eromheen, met de zweem van belangenverstrengeling en een “one man show” van Eltingh,  is het aan de  KNLTB om al haar leden tekst en uitleg te geven. Om haar reputatie veilig te stellen en om verder te kunnen gaan om het tennis in Nederland te beschermen en bevorderen met een structuur om dit soort fiasco’s te voorkomen.

Het is duidelijk geworden dat de KNLTB eenzelfde bestuurscultuur heeft als de politiek. Eenzelfde situatie ten aanzien van de pers. Deze stelt geen vragen, zoekt niet naar beweegredenen, ziet zichzelf kennelijk niet in een onderzoekende en controlerende rol.

Dus.. zullen we als tennissend Nederland de informatie moeten eisen van ze. De KNLTB zal dit naar verwachting niet uit eigen beweging doen, zelfs de partners werden niet geïnformeerd in het voortraject waardoor die verwachting ijdel zal zijn.

Als dit zoals door Eltingh aangegeven de weg zou zijn, zal dit uit de stukken blijken. Een voor de KNLTB ongekende transparantie is nodig om haar reputatie te redden, het vertrouwen terug te winnen als beschermheer van de tennisport en niet van personen.

DUS…

Wij eisen alle documentatie van het plan:

·       Alle  correspondentie intern met het bestuur, de voorzitter , de betrokken organen binnen en buiten de KNLTB, de leden etc.

·       Tijdsplanningen , taken lijsten en personen die hiermee bezig zijn geweest

·       Correspondentie en afspraken gemaakt met alle partners in het plan, waaronder speciaal genoemd, de tennisschool in Doorn

·       Het rapport en conclusies van het driejarig onderzoek

·       De geboekte kosten voor het onderzoek en budgettering van het plan

·       Alle andere relevante stukken ten aanzien van het plan

Alle stukken, naar een onderzoeksteam van 3 onafhankelijke personen. Met de verplichting een rapport te produceren dat voor eenieder in tennissend Nederland volledig te lezen is. ( aanmeldingen voor deze rol zijn welkom).

De controle, goed bondsbestuur heeft compleet gefaald, en we geloven Eltingh gewoon niet!

Daarom gaan wij dat doen! Teken de petitie voor openheid van zaken! De Bond draait op tennis geld, tennissend Nederland heeft het recht te weten hoe ze dat doen! Teken!! (anoniem ook mogelijk)

TEKEN DE PETITIE

2 reacties op “PETITIE: Teken voor transparantie in de tennissport in Nederland”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.