KSS Diploma NOC NSF-KNLTB (update)

Om jullie geheugen op te frissen heeft de KNLTB in vier online sessies en vier fysieke contactdagen drie licenties aan de huidige en ex profspelers uitgereikt. Dit was de reactie van KNLTB opleider Gerard Smit en benadrukte dat er `GEEN` KSS 3, 4 en 5 diploma’s zijn uitgereikt. Het enige wat er is uitgereikt is zijn de KNLTB A, B en/of C Licentie.

NOC*NSF
We hebben twee concrete vragen gesteld aan het NOC*NSF naar aanleiding van de reactie van opleider Gerard Smit van de KNLTB.

– Wie/welke instantie accrediteert de KNLTB voor het verstrekken van de KSS 3, 4 en 5 diploma’s?
– Wie toetsT/controleert of de KSS diploma’s onder de juiste voorwaarden worden verstrekt?

Reactie van NOC*NSF:
Wij zijn niet bevoegd en hebben geen enkel recht de sportbonden te controleren onder welke voorwaarden ze de KSS diploma’s verstrekken. Bij eventuele misstanden bij het verstrekken van deze diploma’s kan de toetsingscommissie/ethische commissie van het NOC*NSF het daardoor ook niet in behandeling nemen. De KNLTB mag de KSS diploma’s en de licenties verstrekken in volledige vrijheid en eigen invulling. Het enige is dat de sportbonden bij elkaar komen met NOC*NSF “eenmaal per 3 jaar” om de competenties van de KSS diploma’s te evalueren en eventueel aan te passen. We hebben navraag gedaan bij twee andere sportbonden en deze verwijzen ons richting NOC*NSF als we de twee vragen bovenstaande vragen voorleggen. In hun ogen heeft het NOC*NSF een controlerende factor bij het verstrekken van de KSS diploma’s vanuit de sportbonden. Conclusie is dat NOC*NSF en de sportbonden niet op een lijn liggen wat betreft de kwaliteitseisen naleven en het toezicht houden daarvan.

We werden geattendeerd op het EVK/EVC waar “ex” profspelers gebruik van kunnen maken. Echter moeten we concluderen dat deze richtlijnen bij de KNLTB niet up-to-date zijn en dateren van april 2020. Er staat niets omschreven waaruit we kunnen opmaken dat “ex” topspelers vallen onder bepaalde vrijstellingen.  “zie link” Wat ons betreft vallen ze hier wel onder echter moeten de lijnen duidelijk en zichtbaar zijn voor iedereen. 

vrijstellingen-2.pdf (centrecourt.nl)

Conclusies:
– KNLTB heeft volledige vrijheid in het verstrekken van licenties en diploma’s. En waarom weet de KNLTB zelf dit niet???
– Er is geen toetsingscommissie/ethische commissie waar we misstanden kunnen aankaarten.
– Sportbonden wijzen naar NOC*NSF en visa versa wat betreft kwaliteitsnormen en controle.
– EVK/EVC richtlijnen zijn niet up-to-date van de KNLTB en/of transparant te noemen.
– De KNLTB heeft voor ongeveer €100.000 opleidingen gesponserd aan “ex” profspelers.

Visie van TOPTENNIS MATERIAAL:
Wij achten het van belang dat er transparantie en duidelijkheid is over de kwaliteit van het verstrekken van de KSS-diploma’s en bijbehorende licenties. Deze moeten wat ons betreft worden gecontroleerd vanuit NOC*NSF richting de sportbonden via een toetsingscommissie. 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.